Mijn naam is Jack Genders.

In 1984 koos ik voor de opleiding MBO-sociaal agogisch werk met als doel te kunnen werken in de semi-residentiële hulpverlening. Na de al uitgestelde dienstplicht volgden diverse andere opleidingen en banen, maar in de jaren '90 kwam mijn ambitie werkzaam te zijn in de hulpverlening weer bovendrijven. Daarom begon ik in 1994 met de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening; sedert de afronding hiervan ben ik werkzaam als maatschappelijk werker en intensieve trajectbegeleider.

Mijn belangstelling voor een meer holistische benadering van de mens en zijn probleem was reeds in de jaren '80 aanwezig. Geïnspireerd door het thema "Additieve Hulpverlening" binnen de HBO-opleiding alsook door de kennisoverdracht van mijn spirituele ouders ben ik mij steeds verder in deze materie gaan oriënteren. Door mij uiteindelijk in de oosterse filosofie te verdiepen maakte ik kennis met de oosterse bewegingsleer Tai chi en Qi-gong. Workshops, weekendsessies en lessen bij diverse leraren volgden met als resultaat nu met veel enthousiasme zelf dagelijks qigong te beoefenen en daarnaast aan de slag te zijn met het doorgeven van (therapeutische) qigong aan geïnteresseerden. Naast mijn interesse voor qigong was ik ook nieuwsgierig naar mindfulness en de effecten hiervan. Na een lange tijd van beoefenen van mindfulness en het volgen van de opleiding tot trainer heb ik  gedurende een periode cursisten getraind. 

QI-MOTION | Praktijk voor Acupunctuur, Qigong en Mindfulness; Echt - Limburg