De Goeroe  (naar P. Rendel)

 

Ongetwijfeld zal een competente leraar iemand sneller in zijn ontwikkeling vooruit doen gaan, maar wat betreft het vinden van zo'n leraar wordt een belangrijk punt vaak over het hoofd gezien. Je bent het zelf die uiteindelijk moet beslissen of iemand al dan niet een competente leraar voor jou is en zo komt de verantwoording tenslotte weer op jezelf terug. Niemand kan voor jou leren, net zoals niemand voor jou je voedsel kan eten. De leraar kan je wijsheden aanreiken, je stimuleren, maar je zult zelf de stappen moeten zetten. Er zal geen vooruitgang zijn zonder de bereidheid om verantwoordelijkheid op je te nemen.

In dit verband is er nog een belangrijk punt. Namelijk, volgens de wet van karma, ook de wet van oorzaak en gevolg genaamd, ontvang je uiteindelijk van het leven datgene wat je er zelf in stopt. Wat je uitgeeft en wat je ontvangt zijn twee kanten van dezelfde munt; kortom, wat je bewust vanuit je hart weggeeft krijg je - veelal in veelvoud- terug, ook al is het misschien aanvankelijk in een onherkenbare vorm.

Een oud gezegde luidt: "als men bereid is, zal de leraar komen".  Dit is waar, omdat je jezelf door je eigen inspanning in contact brengt met de bronnen van kennis die je op dat moment verdient. Maar zelfs de beste leraar kan iemand alleen maar leren zichzelf te onderrichten.

 

 

                   

 

       Monique en Jack

QI-MOTION | Praktijk voor Acupunctuur, Qigong en Mindfulness; Echt - Limburg