Qi-gong als onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)

De TCG bestaat niet alleen uit acupunctuur, kruidengeneeskunde, massage en voedingsleer, maar ook uit (medische) Qi-gong. Deze bewegingsleer kan zowel preventief worden toegepast om gezond en vitaal te blijven alsook bij reeds bestaande klachten om deze te laten verdwijnen of te verminderen.

 

Historie

Qi-gong was vroeger een geheime kunst, die doorgegeven werd van meester naar een aantal uitverkoren personen. Pas in 1970 werd Qi-gong meer toegankelijk voor het volk. Omstreeks die tijd gaf de chinese regering opdracht om meer bekendheid te geven aan de medische Qi-gong en deze naast de andere vormen van therapie in te zetten bij de nationale gezondheidszorg. Gedurende de culturele revolutie werd de medische Qi-gong verguisd, omdat de regering vond dat Qi-gong religieuze en bijgelovige wortels had die niet in overeenstemming waren met het communisme. In het begin van de jaren '80 kwam er verandering in deze opvatting en wetenschappers kregen opdracht om experimentele en klinische onderzoeken te doen naar alle aspecten van medische Qi-gong op het menselijk lichaam. Vanaf 1986 werden niet alleen in China, maar onder andere ook in Japan, Canada en de Verenigde Staten internationale conferenties gegeven over medische Qi-gong.

Qi-gong

Door de eeuwen heen heeft de mens gezocht naar "levenselixer": een wondermiddel om lang, gezond en als het ware "eeuwig'' te leven. Men zocht naar middelen om het verouderingsproces tegen te gaan. In het Westen ontstond de alchemie, men brouwde met dit doel voor ogen allerlei drankjes en slikte zelfs vloeibaar goud. In Azië en met name China werden diverse vormen van lichaamsoefeningen ontworpen die vrijwel allemaal hun basis hebben in de gevechts- of krijgskunst (= de Wushu). Men moet dit echter niet alleen zien als het oefenen in gevechtstechnieken, daar de oefeningen een veel bredere basis hebben en elementen bevatten van: meditatie, filosofie, ethiek, respect voor het leven en voor ouderen (piëteit), evenals kennis van anatomie, fysiologie en de heelkunst. Het accent werd dan ook gelegd op karaktervorming. De leerlingen werden geselecteerd op oprechtheid, integriteit en eerlijkheid. Men moest hiertoe allerlei testen afleggen waarbij men tevens werd beoordeeld op wilskracht, moed en doorzettingsvermogen. Uitgebreide informatie over de mogelijkheden en werking van qigong is ook te vinden op www.learn-qigong.com. Specifieke informatie en demonstratie-materiaal over Taijiqigong Shibashi (de methode die wij in onze praktijk beoefenen) is te vinden op www.weiqi.nl

Oefeningen ter bevordering van de lichamelijke fitheid worden in China al sinds duizenden jaren beoefend. Het gaat hierbij steeds om de combinatie van specifieke lichaamsoefeningen en gecontroleerde en gereguleerde ademhaling waardoor de spijsvertering (lees: opname van energie) en de bloedcirculatie (lees: circulatie van energie) gestimuleerd worden en de weerstand tegen ziekten en stress toeneemt.

Een zeer heilzame serie oefeningen om de dag mee te beginnen zijn "de 7 ademopeners"; bij regelmatige beoefening hiervan wordt de energie in hart en longen en de afweerenergie gestimuleerd, waardoor men zich vitaler voelt en minder vatbaar is voor allerlei virussen en bacterieen die de luchtwegen aantasten. Demonstratiefilmpjes van deze en andere qi-gong oefeningen zijn ook de bekijken op de site www.iocob.nl onder het blok "Qigong" in de linker kolom.

 

 

Wat is nu Qi-gong ?  

Letterlijk vertaald verstaat men hieronder ademhalingsoefeningen, ademgymnastische therapie. Het is echter meer dan dat: het is een adem-bewegings-coördinatie techniek, d.w.z. een verbinding van meditatie (concentratie van de geest met behulp van voorstelling = visualisatie), ademhaling (ademritme en ademwijze verlopen volgens een patroon dat een heilzame werking heeft)en lichaamsbeweging (lenigheid van spieren en gewrichten wordt groter); dit alles heeft tot doel om de inwendige energie (dit is Qi) van moment tot moment te leren voelen en verder te ontwikkelen, waardoor we zelfbewuster, krachtiger, stress-bestendiger en soepeler in het leven staan.

In het Westen wordt Qi-gong (qigong, chi kung, chikung), net als tai chi (taichi, tai-chi, taiji) en yoga, vooral toegepast als ontspanningoefeningen.

 

QI-MOTION | Praktijk voor Acupunctuur, Qigong en Mindfulness; Echt - Limburg